Lider projektu: Powiat Bieszczadzki

Partnerzy: Gmina Zagórz, Miasto Giraltovce, Miasto Medzilaborce

Przedmiotowy projekt zakłada ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego terenu Pogórza Karpackiego. Celem przedsięwzięcia jest wykreowanie i wypromowanie nowego produktu turystycznego na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim opartego o budowaną infrastrukturę przy szlaku kolejowym Linii 107/108 do granicy z Ukrainą, Słowacją (w miejscowości Łupków) i dalej szlakiem Karpat do Giraltovce.

Główne zadania inwestycyjne projektu to:

1) w Ustrzykach Dolnych w zagospodarowanie przestrzeni wokół starej rafinerii nafty (ETAP I projektu całościowego zaadoptowania obiektów leżących na tym terenie obejmujący prace rozbiórkowe, wykonanie sieci wodno kanalizacyjnych, instalacje elektro-energetyczne urządzenia teletechniczne i techniki informatycznej ,urządzenie zieleni, wykonanie nawierzchni asfaltowych, chodników, podestów drewnianych, urządzenie małej architektury) i stworzenie przestrzeni do działalności planowanego Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego,

2) w Zagórzu powstanie Skweru Pamięci Obrońców Węzła Zagórskiego dedykowanego pamięci Obrońców Węzła Zagórskiego z 1918 r. (mini skansen kolejowy w formie skweru z wykorzystaniem obiektów techniki kolejowej w postaci: lokomotywy TKt48124 (1955r), semafora ramiennego oraz żurawia wodnego. Obok tych obiektów zostanie wyeksponowana pamiątkowa tablica z QR kodami upamiętniająca bohaterskie czyny Obrońców Węzła Zagórskiego z 1918 r.),

3) w Medzilaborcach adaptacja pomieszczeń w budynku Muzeum im. Andy’ego Warhola na Muzeum I Wojny Światowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (remont chodnika na ulicy Dobriańskiego,remont parkingu przy ul. Mierowa , budowa parkingu przy cmentarzu oraz wykonanie oświetlenia, systemu zabezpieczeń, monitoringu i wyposażenie Muzeum w eksponaty i sprzęt wystawienniczy.

4) w Giraltovcach na bazie starego obecnie niezagospodarowanego budynku po Komitecie Narodowym powstanie Dom Słowacko-Polski tworząc pomieszczenia do prezentacji dziedzictwa kulturowego partnerów projektu.

 

TERMIN REALIZACJI: 01.08.2018 – 31.07.2020

BUDŻET PROJEKTU: 2 461 238,85 EUR