Deklaracja dostępności
Strona

Starostwo Powiatowe zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej linia107-108.bieszczadzki.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego linia107-108.bieszczadzki.pl Data publikacji strony … Read More

Polityka Cookies
Strona

Polityka cookies sporządzona została zgodnie z obowiązkami wynikającymi z nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego, które weszły w życie 22 marca 2013 roku. Obowiązki te podobnie są realizowane w całej Europie wskutek implementowania dyrektywy europejskiej. Niniejsza polityka cookies dotyczy usług oferowanych w ramach … Read More

Skip to content